Fulls dels Enginyers

Publicació trimestral que recull tota la informació institucional, col·legial i professional de l’àmbit de l’enginyeria industrial. Fulls dels Enginyers és una revista de 80 pàgines amb una tirada d’11.000 exemplars que s’envia a tot el col·lectiu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i als organismes oficials relacionats amb l’àmbit territorial de Catalunya. Inclou reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies.

Cooking Communication ha treballat en aquest projecte desenvolupant una proposta de redisseny, maquetant la revista i coordinant tant els continguts de la publicació, com les gestions amb impremta i la distribució.

  • Categories: Editorial
  • Client: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya