Revista “Som COEC”

Publicació gratuïta del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya adreçada als seus col·legiats. Informa de l’activitat de la institució, recull l’actualitat de la professió i inclou articles de fons. És de periodicitat trimestral i té una tirada de 5.500 exemplars.

Cooking Communication ha fet un redisseny total de la publicació que ha deixat de dir-se La nova revista del COEC per passar a ser anomenada Som COEC. La intervenció de Cooking Communication, però, no s’ha limitat a la imatge, que ha esdevingut més actual i atractiva, sinó que també s’ha redefinit el contingut. S’han ampliat els temes tractats i se’ls ha donat un enfocament molt més periodístic. També s’ha cuidat molt més la part gràfica, amb fotografies de més qualitat i la introducció d’infografies.

Per tot plegat, Som COEC és ara una publicació molt més atractiva pels lectors i pels anunciants.

  • Date: 01/01/2016
  • Categories: Editorial
  • Client: Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
  • URL: http://www.coec.cat